A projektről

A gyerekek, a sérültek és az idősek mentális kiegyensúlyozottságára nagy hatással van a környezet, amiben élnek.

Az IKEA úgy döntött, hogy a lehető leghasznosabb módon segít ezeknek az embereknek. Lakberendezési szaktudásunkkal, termékeinkkel és munkatársaink idejével.

A projekt kezdete óta több mint 55 nonprofit szervezetnek segítettünk már.

Te is segíthetsz nekik!

1

1. Jelölés

Javasolj egy nonprofit szervezetet

Az IKEA Family klubtagok javaslatot tehetnek, hogy melyik nonprofit szervezeteket támogassa az IKEA. Mi kapcsolatba lépünk ezekkel a szervezetekkel, ismertetjük velük a projektet és felkérjük őket, hogy hivatalosan is regisztráljanak a versenybe.

2

2. Kiválasztás

Munkatársaink 5 döntős szervezetet választanak ki IKEA áruházanként

Minden beérkező jelentkezési lapot alaposan megvizsgálunk, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy az adott szervezet a feltételeknek megfelel. Az jelentkezések alapján IKEA áruházanként 5 döntőst választunk ki, vagyis Magyarországon összesen 15-öt.

3

3. Szavazás

Szavazz a legszimpatikusabb szervezetre!

Az IKEA Family klubtagok arra a szervezetre szavazhatnak, amelyet támogatni szeretnének. Az adott régióban a legtöbb szavazattal rendelkező szervezet lesz a nyertes, de a döntőbe került többi szervezet is jutalomban részesül.

4

4. Nyeremény

A nyertes szervezetek bútorokat és kiegészítőket kapnak az IKEA jóvoltából

A nyertesekkel közösen kiválasztjuk az adott nonprofit szervezet igényeihez leginkább illő IKEA lakberendezési termékeket, a nyereménynek megfelelő értékben. A legtöbb szavazatot elnyert szervezetek számára lakberendezőink átfogó megoldásokat, az érintettek számára kényelmes berendezést terveznek. A bútorokat munkatársaink szerelik majd össze, továbbá ők végzik el az utolsó simításokat is: elhelyezik a kiegészítőket, valamint a dekorációs termékeket.

Részletes szabályzat

1. A program szervezője az IKEA Lakberendezési Kft. (a továbbiakban szervező), székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., adószám: 10731084-2-44, cégjegyzékszáma: 01-09-162734.

A jelen program a szervező következő áruházaiban érvényes: Magyarország– Budapest, Örs vezér tere; Budaörs, Budapest – Soroksár.

2. Olyan Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek vehetnek részt a pályázatban, melyek a „Veled Közösen” program szabályzatát (továbbiakban szabályzat) betartva beküldik a helyesen kitöltött jelentkezési lapot. A „Veled Közösen” program lényege, hogy IKEA FAMILY klubtagok olyan nonprofit szervezeteket jelölhetnek, melyek tevékenysége az alábbi csoportok köré összpontosul:
- Gyerekek és fiatal felnőttek
- Idősek
- Fizikai és/vagy mentális hátránnyal küzdők
- Nehéz élethelyzetben élők, pl. hajléktalanok, börtönviseltek.

Az IKEA FAMILY klubtagok által jelölt szervezeteket a jelölést követően keresi meg az IKEA, hogy azok kitöltsék a részletes jelentkezési adatlapot, amely alapján a pályázatuk benyújtható. Ezután a három IKEA áruház munkatársai kiválasztják azt az 5-5-5 pályázatot, melyek megtalálhatók lesznek a www.veledkozosen.hu weboldalon, ahol az IKEA FAMILY klubtagok szavazhatnak ezekre, amely alapján a szervező a szavazás értékelését követően, annak figyelembevételével választja ki az áruházakban a legjobbnak tartott pályázatokat. A szervező által kiválasztásra kerülő projekteket az IKEA Lakberendezési Kft. termékek és lakberendezési szakértelem formájában támogatja, a jelen szabályzatban meghatározottak szerint. A kiválasztott 5 projekt mindegyike részesül támogatásban, amelyet a szervező IKEA termékek formájában nyújt.

A kiválasztott szervezetek a leadott szavazatok száma alapján az alábbi értékű az IKEA választékában szereplő terméket kaphatják meg támogatásként . A támogatás nyújtása során a lent megjelölt érték az IKEA Lakberendezési Kft által forgalmazott termékek bruttó, azaz forgalmi adót tartalmazó fogyasztói árát jelenti.

1. helyezett: 2 500 000 HUF
2. helyezett: 1 200 000 HUF
3. helyezett: 900 000 HUF
4. helyezett: 600 000 HUF
5. helyezett: 300 000 HUF

A fenti támogatást az IKEA termék formájában nyújtja, a támogatás készpénzre nem váltható.

3. A program résztvevőit az IKEA FAMILY klubtagok a www.veledkozosen.hu weboldalon jelölhetik.

4. A pályázat négyfordulós:

I. Az első forduló 2019. október 1. és 2019. október 31. közötti időszakban kerül megrendezésre, melynek keretében az IKEA Family klubtagok (a továbbiakban jelölők) jelölhetik a nonprofit szervezeteket. Egy jelölő egyszerre több nonprofit szervezetet is jelölhet.

II. A második fordulóban a jelölt non-profit szervezeteket a szervező arra bíztatja, hogy fogadják el a jelölést és nyújtsák be a pályázatukat az on-line jelentkezési lehetőségen keresztül, legkésőbb 2019. november 3. 23:59 percig.

III. A 2019. november 4. és 2019. november 30. között zajló harmadik forduló keretében az IKEA munkatársai a jelen szabályzat 5. pontjában megadott követelmények alapján mindhárom áruházban kiválasztanak 5 pályázatot.

IV. A negyedik forduló 2020. január 27. és 2020. február 20. 15 óra között kerül megrendezésre, és a harmadik fordulóban kiválasztott pályázatok felkerülnek a www.veledkozosen.hu weboldalra, ahol az IKEA Family klubtagok szavazhatnak az általuk kiválasztott projektre. Mindhárom áruház esetében a legtöbb szavazatot kapott projekt kerül kiválasztásra. A szavazásban csak azok az IKEA Family klubtagok vehetnek részt, akik 2019. november 30-a előtt bármely magyarországi IKEA áruházban regisztráltak. Minden IKEA Family klubtag csak egyszer szavazhat.

5. Résztvevők, illetve a pályázatokra vonatkozó feltételek:

a) Csak nonprofit szervezet pályázhat.

b) Az alábbi tevékenységekkel nem lehet pályázni:
Vállalati képzés vagy posztgraduális tanfolyam
PR- és marketingkampány
Művészeti és szórakoztató rendezvények támogatása
Sportrendezvények.

c) A nonprofit szervezet már több mint 1 éve működik.

d) Minden szervezet csupán egyetlen pályázatot nyújthat be.

e) A pályázat célja javítani a II. pontban felsorolt csoportok körülményein.

f) A pályázatban szereplő érték nem haladhatja meg a bruttó 2 500 000 forint értéket.

g) A pályázatban szereplő projekt megvalósításának tervezett dátuma.

h) Amennyiben egy adott áruházban ötnél több pályázat egyenlő helyezést ér el, a pályázat beérkezésének dátuma a mérvadó a kiválasztás során.

6. A www.veledkozosen.hu weboldalon történő szavazást követően mindkét áruházban öt –öt pályázat kerül kiválasztásra, amelyek ezt követően valósíthatóak meg. A projektek megvalósításához szükséges fenti f.) pontban szereplő bruttó értékhatáron belül megjelölt összeg nem készpénzben, hanem az IKEA választékában lévő termékek szolgáltatásával kerül kiegyenlítésre.Az IKEA fenntartja a jogát arra, hogy meghatározza az átadásra kerülő termékek körét.A termékeket a kiválasztott szervezetek az IKEA áruházban vehetik át.

a) A kiválasztott pályázatokat a www.veledkozosen.hu oldalon teszik közzé.

b) A kiválasztott szervezetnek járó támogatás végső összegét – az 5. f) pontban hivatkozott maximum értékhatáron belül – a szervező határozza meg.

c) A kiválasztott nyertes szervezeteket az illetékes áruház legkésőbb 2020. február 22-éig megkeresi.

A kiválasztásra kerülő szervezetekkel a szervező szerződést köt. A szervező gondoskodik az általa nyújtott termékek után fizetendő esetleges adók megfizetéséről.

d) A szervező fenntartja a jogot arra, hogy részt vegyen a termékek kiválasztásában, továbbá arra is, hogy - a helyszin lakberendezéssel foglalkozó munkatársai által történő megtekintését követően - a kiválasztott termékeket kicserélje, valamint a kiválasztott szervezetek székhelyén a berendezés kialakításán változtasson, amely hozzájárulhat a helyszín megfelelő dekorációjához, illetve az élettér jobb kialakításához.

e) A kiválasztott szervezet a termékeket az érinetett áruházban veheti át, kivéve ha a szervezővel másképp állapodnak meg.

f) A kiválasztott szervezeteknek lehetőségük lesz arra, hogy igénybe vegyék a segítségét azoknak az IKEA munkatársaknak akik önkéntesen felajánlják, hogy egy munkanapjukat a kiválasztott szervezetnél töltik el, illetve ott segítenek a Veled Közösen projekt keretében kiválasztott termékek összeszerelésében, a dekoráció kialakításában, illetve egyéb feladat elvégzésében, amiben a szervező és a kiválasztott szervezet megállapodnak. Ezt az önkéntes munkát 2020. június 30-ig bonyolítják le a felek.

g) Amennyiben bebizonyosodik, hogy olyan szervezet vesz részt a programban illetve a pályázati folyamatban, amely nem felel meg a jelen szabályzatban megfogalmazott feltételeknek, akkor ez a szervezet nem tarthat igényt a pályázatában szereplő projekt támogatására, amelyet a pályázó szervezet köteles tudomásul venni és elfogadni. A szervezőnek jogában áll a program bármely szakaszában kizárni a pályázati folyamatból azt a résztvevőt, amelynél tisztességtelen pályázati magatartást állapít meg, illetve amely szervezet a feltételeknek nem felel meg.

h) A pályázat eredménye végleges, amellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

i) A pályázat résztvevői nem tarthatnak igényt a szervezővel szemben a pályázatban való részvétel során keletkezett költségeik megtérítésére.

j) A nyertes szervezetek az általuk kiválasztott termékeket a jelentkezéskor megjelölt projektre használhatják. Amennyiben a szervező álláspontja szerint a szóban forgó termékek nem a jelentkezésben megadott projekttel kapcsolatosan választották ki, a szervező fenntartja a jogot, hogy értesítse a nyertes szervezetet és követelje a kiválasztott termékek cseréjét.

7. A projekt megvalósulása esetén a nonprofit szervezet hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített fotókat az IKEA Lakberendezési Kft saját PR- és reklámtevékenységhez ellenérték megfizetése nélkül szabadon felhasználhassa.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertes szervezet területén fotókat készíthessen azokról a helyszínekről, ahová a kiválasztott termékeket helyezik majd el a projekt megvalósulása, azaz a kiválasztott termékek összeszerelése után. A fotózás pontos dátumáról és időpontjáról írásban megállapodnak a résztvevők. A projekt megvalósításának (beleértve a kiválasztott termékek összeszerelését is), továbbá az azt követő fotózásnak 2020. május 31-ig meg kell történnie. Amennyiben a kiválasztott szervezet nem képes a projektet megadott feltételek szerint (átépítés, újrabútorozás) és határidőre megvalósítani, valamint az azt követő fotózást vállalni, az IKEA jogosult a szervezet helyezési sorrendjén változtatni (a “helyezés” alatt a 2. pontban foglalt sorrend értendő).

8. A szervező fenntartja a jogot, arra hogy kizárja a pályázatból a sértő, erkölcstelen vagy más okból elfogadhatatlan (így például, de nem kizárólag a szerzői vagy más jogokat, esetleg harmadik fél jogait sértő, továbbá vulgáris, pornográf hangvételű vagy egyéb módon jogsértő tartalmú stb.) projekteket.

További rendelkezések:

Jelen szabályzat, valamint az adatkezelési tájékoztató elolvasását követően a jelölő IKEA Family klubtagok, valamint a jelölt szervezetek képviselői, illetve a résztvevők adataik megadásával beleegyeznek, hogy az IKEA Lakberendezési Kft. (1148. Budapest, Örs Vezér tere 22. adószám: 10731084-2-44, cégjegyzékszáma: 01-09-162734), mint adatkezelő a jelölés és kiválasztás során megadott személyes adataikat a „Veled közösen” project lebonyolítása során a szavazatok összeszámlálása, a pályázatok értékelése, a nyertes kiválasztása, a projekt megvalósítása, illetve kapcsolattartás céljából az aktivitás tartama kezelje.

Az IKEA a projekt lebonyolítása során készített fotókat a program népszerűsítése céljából, az érintettek hozzájárulása alapján- a hozzájárulás visszavonásáig- az IKEA weboldalán elhelyezheti.

Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapszik, azonban, ha nem adja meg az adatait szavazatát nem tudja leadni, illetve nem tud részt venni az aktivitásban.

Az adatok címzettjei azok az adatkezelő által megbízott társaságok, akik az aktivitás lebonyolításában részt vesznek. A www.veledkozosen.hu weboldal üzemeltetését, valamint az adatlapok alapján a weboldalon megjelenő, személyes adatokat tartalmazó adatbázist a TRIAD Advertising (Praha, Na Bojišti 1473/18, 120 00, Cseh Köztársaság), valamint IKEA Ceska republica (Skadinavska 1, CZ-15500 Prága, Cseh Köztársaság), mint adatfeldolgozó biztosítja.

Az Ökotárs megkeresi a személyes adatok adatbázisát a pályázók előzetes kiválasztása érdekében a projekt első fordulójában.

Önnek joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléshez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni, de e hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti időszak adatkezelésének jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat a jelen dokumentumban alább meghatározott elérhetőségeken lehet gyakorolni: Levelet küldhet az IKEA Lakberendezési Kft részére (postázási cím:1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) illetve e-mailt írhat az adatkezelőnek az alábbi címre:privacy.officer@ikea.com.

Panasszal vagy bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amelynek címe és elérhetősége az alábbi oldalon található: web www.naih.hu. (ügyfelszolgálat@naih.hu).

A személyes adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást olvasható a www.ikea.hu adatvédelem címszó alatt.

Family tagok, valamint a résztvevők a programba történő jelentkezése, illetve részvétele a program szabályzata elfogadásának minősül.

Letöltés PDF